Gewenningsschoentjes : ik sta recht maar loop nog niet alleen.