Gewenningschoenjtes  :  ik sta recht maar loop nog niet alleen